Kontaktuppgifter

Hanna Knaapinen

Jag har jobbat som veterinär i Västra-Nyland sedan år 2000. Jag blev vald som Karis stadsveterinär 2001 och har hunnit hjälpa många djur och djurägare. Jag deltar i veterinär jouren i Västra-Nyland, så Ni får hjälp oberoende dygnstiden vid akuta sjukdomsfall. Jourarbetet har varit en del av mina arbetsuppgifter alltid, som kommunalveterinär.

Jag studerade vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet och blev legitimerad veterinär. Som bäst är jag godkänd i universitets specialiseringsprorgam och får fördjupa mina veterinärmedicinska kunskaper vid sidan om arbetet.

Ända sedan barndomen i Ingå har jag levt bland djuren: kaniner, katter, hundar, kossor, hästar och fiskar var en viktig del av min uppväxt.

Hanna Knaapinen
Bulevarden 19
10300 KARIS

Tel: +358 (0)44 744 6590

FO-nummer: 1640094-1